PL

EN

Hotel Wyspianski Szkolenia

Hotel Wyspianski Pokoje

Jan-Pol Incoming Tour Operator

Jan-Pol S.A.

Firma Jan-Pol S.A. została założona w 1990 roku w Krakowie i od samego początku swojej działalności zajmuje się różnymi dziedzinami turystyki. Lokalizacja siedziby firmy w Krakowie, najbardziej znaczącym mieście na turystycznej mapie Polski spowodowała, iż aktywność Jan-Pol koncentruje się na hotelarstwie (zarządzanie Hotelem WYSPIAŃSKI***), organizacji szkoleń i konferencji w obiekcie i usługach gastronomicznych.

W roku 2005 jako odrębna spółka został utworzony Jan-Pol Incoming Tour Operator Sp. z o.o. Firma w ramach turystyki przyjazdowej współpracuje z partnerami zagranicznymi i krajowymi w zakresie kompleksowej obsługi wszelkiego typu pobytów począwszy od standardowych grup turystycznych, poprzez szeroką ofertę dla grup młodzieżowych i studenckich, aż po grupy specjalistyczne i tematyczne wymagające profesjonalnego programu.
Działalność spółki Jan-Pol ma szerszy wymiar - jako udziałowiec dwóch innych spółek może poszczycić się organizacją dużych kongresów i konferencji w ramach Symposium Cracoviense oraz lokalnych w ramach Cracow Tours.

Kierownictwo Jan-Pol uczestniczy w pracach organizacji społecznych oraz związków i stowarzyszeń o charakterze regionalnym i międzynarodowym.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

pfr

JAN - POL SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt pn. „Dotacja na kapitał obrotowy dla JAN - POL SPÓŁKA AKCYJNA w związku ze spadkiem obrotów na skutek pandemii”, finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy nr Umowy o dofinansowanie: POIR.03.04.00-12-0065/20

Krótki opis projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Beneficjent: JAN - POL SPÓŁKA AKCYJNA

Kwota dofinansowania: 239 723,31 PLN

Dołącz do nas: